Safety

safety

Veiligheid

De algemene opvatting van veiligheid is:

“Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.”

Onder beschikbaarheid dienen we het ‘optimaal functioneren’ te beschouwen. Of anders gezegd is veiligheid gericht op zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat het optimaal functioneren van mens en proces wordt verstoord.

Wat kan ik voor je betekenen?

Ik heb de afgelopen jaren veel activiteiten gedaan in kwaliteit management systeem Foqus Safety (een veiligheidsmanagement systeem binnen FrieslandCampina). Dat is een interne tegenhanger van de OHSAS. Daarnaast ben in actief geweest met PBM, LOTOTO, VCA, SHE/VGM, RI&E, TRA, HAZOP, ongevallen met verzuim, recordables, near misses, verzamelplaats, werken op hoogte of in beperkte ruimtes, veiligheidsplannen, toolboxen, veiligheidschecks, VCA, ATEX.

Vanuit deze brede veiligheidsinteresse kan ik je adviezen geven over hoe je met veiligheid om kunt gaan binnen je bedrijf.

Voor het ontstaan van de ARBO-wet in 1980 werden de huidige disciplines binnen de gecertificeerde arbodiensten strikt gescheiden en georganiseerd. Maar tegenwoordig zijn de deelgebieden meer losgelaten. Hierin houdt de veiligheidskundige zich dan ook bezig.

De ARBO-wet is van toepassing voor bedrijven of plaatsen waar arbeid wordt verricht. Er is dus sprake van een werkgever werknemer relatie. Waarbij onder werknemer niet alleen de vaste krachten zijn, maar ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en inleenkrachten.

Er zijn voor zowel werkgever als werknemer rechten en plichten.

"Niets is mij een ongeval waard"

Ik ben ervan overtuigd dat alle ongelukken voorkomen kunnen worden en deze ook tegen elke prijs voorkomen moeten worden.

Maak een afspraak (06 43 09 97 18) en kijk wat JIMQS binnen jouw bedrijf veiliger kan maken.

Is veiligheid ook nummer 1 binnen jou organisatie?

Als dat nog niet zo is, kan ik je helpen om veiligheid meer op de agenda te krijgen.

Neem rustig vrijblijvend contact op met mij.

Is veiligheid ook nummer 1 binnen jou organisatie?

Als dat nog niet zo is, kan ik je helpen om veiligheid meer op de agenda te krijgen.

Neem rustig vrijblijvend contact op met mij.

Is veiligheid ook nummer 1 binnen jou organisatie?

Als dat nog niet zo is, kan ik je helpen om veiligheid meer op de agenda te krijgen.

Neem rustig vrijblijvend contact op met mij.


"Niets is mij een ongeval waard"