Interim Management

Interim Management

Interim

Ik ben een ervaren professional met een product / technische achtergrond in diverse industrieën. Help organisaties en mensen met het opzetten van en structureren van productie- en projectsystemen. Binnen een functie probeer ik altijd het beste in mensen naar boven te halen en kan waar nodig ook maatregelen nemen om de resultaten te realiseren. Tevens ben ik initiatiefrijk om inspanning te geven welke richting te bepalen. Inspireren, motiveren en verbinden, zijn voor mij belangrijke uitgangspunten om gezamenlijk en “hands on” resultaten veilig te behalen. Balans tussen zorginhoud en bedrijfsmatig handelen door visie te vertalen in doelstellingen en werkprocessen daarop in te richten zijn voor mij vanzelfsprekend. Transparante communicatie, draagvlak en interpretatie van managementinformatie helpen mij vervolgens om mijn afspraken na te komen.

Projecten uitvoeren is een veranderproces realiseren op basis van gestructureerde uitvoering van het project. Hierbij komen veel facetten kijken. Stakeholdermanagement is daarin essentieel. Verwachtingen van de verschillende belanghebbenden managen.

Als veiligheidskundige vervul ik een adviserende rol, maar kan ook uitvoerend bezig zijn. Hierbij moet worden gedacht aan inspectie van werkplekken (bouwplaatsen), begeleiden van risicovolle werkzaamheden, uitvoeren van doorlichting.

Kennis en ervaring van veiligheidssystemen, explosieveiligheid, risico inventarisatie, trainingen ed worden ingezet om organisaties en in eerste instantie de mensen die in de organisatie werkzaam zijn, het bewustzijn van veiligheid te ontwikkelen en te stimuleren.

Heeft u nog verbeterplannen?

Onder het genot van een kop koffie sta ik open voor een gesprek om mijn specialiteiten uit te leggen.

Neem rustig vrijblijvend contact op met JIMQS.


Management

Management is het besturen van een onderneming of organisatie, met als doel het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven - soms sterk veranderende - context. 

Om de doelstellingen te bereiken is het belangrijk om te weten wat de stip op de horizon is. Daaruit bepaal je de strategie, het financieel beheer, een organisatie, marketing en innovatie. Met het groter worden van een onderneming en met het toenemen van innovatiedruk, verandert ook de aard en omvang van het ondernemingsbestuur. 

"Verandering begint met een hoofdletter A"