Verbetermanagement

continuous improvement
Verbetermanagement

Verbetermanagement

Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie is een job op zich. Ben je op zoek naar een manier waarmee je het gedrag van medewerkers binnen je organisatie daadwerkelijk kunt beïnvloeden en veranderen om de gestelde doelen te kunnen behalen? Dat kan op een systematische wijze binnen Operations met effectieve verbetertools.

JIMQS helpt om deze (gedrags)verbetering binnen uw organisaties te realiseren.

Is bij u verandermanagement ook verbetermanagement geworden?

Graag wil ik u helpen met verbeteringen in uw organisatie of processen door te voeren. 

Ik sta u vrijblijvend te woord tijdens een kopje koffie.

World Class 

Het woord zegt het al (!) – staat voor excellent (willen) zijn qua (1)  productiviteit, (2) logistiek, (3) kwaliteit en (4) wendbaarheid, om daardoor concurrentievoordeel te behalen. Hierbij passen respectievelijk de volgende verbetermethoden:

  1. Total Productive Maintenance oftewel TPM – dit levert een betrouwbaar en zo productief mogelijk machinepark op.
  2. Lean - met deze methode wordt de doorstroom richting de klanten vergroot. Is er sprake van veel verschillende producten, dan kan Quick Response Manufacturingeen goede aanvulling zijn op Lean. De Theory of Constraints (TOC) kan bottlenecks in een logistieke keten helpen opsporen en verlichten, zodat de doorstroom in één keer sterk toeneemt.
  3. Six Sigma – met deze methode wordt perfecte kwaliteit nagestreefd.
  4. Agile – hierbij gaat het om technieken zoals Scrum, Lean Startup en zelfsturing, met als doel maximale wendbaarheid om te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.

Alle bovengenoemde methoden worden, mits geëigend (in dienstverlenende organisaties is TPM bijvoorbeeld niet gangbaar), gecombineerd. Zo ontstaat dan een eigen, continu verbeterend, productiesysteem. Daardoor wordt ook wel de term World Class Operational Excellence (WCOM) gebruikt.

Hierbij gaat men ervan uit van perfect gemaakte producten, met precies de eigenschappen die de klant wil, in elk volume leverbaar, altijd op tijd, en dit alles ook nog eens tegen relatief lage kosten.

De belangrijkste verbetertechnieken.

OEE

Meten is weten. 

Het meten van de Overall Equipment Effectiveness (OEE).

SGA

Om met OEE aan de slag te gaan, is het mogelijk om aan verbeterteams een opdracht te geven om op de gestructureerde werkwijze de metingen te analyseren en met verbetervoorstellen te komen en deze vervolgens te borgen.

SMED

Effectief verbeteren via:

Single Minute Exchange of Dies (SMED) of in het Nederlands Snel Monteren En Doorgaan.

Hiermee worden omsteltijden gereduceerd en ook daardoor gaat de OEE omhoog.

5S

5S is de basis van de Japanse Lean Manufactoring methode en een  begrip, dat refereert aan vijf Japanse woorden die het "schoonmaak / opruimen" beschrijven, in de ruime betekenis van het woord.

Autonoom Management

Het creëren van eigenaarschap en het verhogen van de (technische) kennis en vaardigheden van de operators over hun machine, zal leiden tot het beheren van de eigen installaties.

RCA

Root Cause Analyse (RCA) is een probleemoplossingsmethode gericht op het identificeren van de oorzaken van problemen of gebeurtenissen en worden de onderliggende oorzaken aangepakt met de insteek dat de kans op herhaling van het probleem wordt geminimaliseerd.

"Verandering begint met een hoofdletter A"