Verbeteren of veranderen?

operations management

Verbetermanagement of verandermanagement?

Verbetermanagement wordt weinig gebruikt, vooral verandermanagement is een veel gebruikte term. Mede hierdoor zijn veel bedrijven niet bezig met verbetermanagement trajecten maar vooral bezig met veranderen, bij voorkeur Cultuur Verander Trajecten! Ervaring leert mij dat niets zo moeilijk is als het nastreven van veranderingen. Dit komt omdat verandering wordt gerealiseerd door de mensen die er werken. En welke mensen willen nu veranderen? Juist, dat zijn er maar heeeeeel weinig binnen een organisatie. Verbeteren? Jazeker, dat zijn er velen! Dus wanneer verbetering wordt ingezet, kan verandering het gevolg zijn.

Een paar punten ter overweging.

  • Een organisatie bestaat uit diverse – en soms vele afdelingen met ieder zijn eigen culturen en/of werkwijzen. Cultuur wordt vaak verward met de identiteit van een organisatie, en dat is nou net niet te veranderen. Of wordt met cultuur juist gedrag bedoeld?
  • Niets is zo veranderlijk als de lijnmanager. Wanneer er iemand vaak wisselt van baan, dan is het de lijnmanager wel. Medewerkers blijven zitten met onafgemaakte trajecten en de lijnmanager zorgt dat hij zijn ambitie ergens anders kan realiseren. De lijnmanager vindt zichzelf dan ook niet verantwoordelijk voor het niet slagen van het cultuur verander traject. Het zijn de medewerkers die niet willen!

Ben je op zoek naar een manier waarmee je het gedrag van medewerkers binnen je organisatie daadwerkelijk kunt beïnvloeden? Dat kan via een systematische wijze binnen supply chain, logistiek en operations aan de slag gaan met een effectief veranderen.

Onderstaande aspecten zijn essentieel bij een aanpak om (gedrags)verandering binnen je organisatie te realiseren.

Aandacht: verandermanagement begint met aandacht voor dat onderdeel waar een verandering noodzakelijk is. "Veranderen begint dan ook met een hoofdletter A".

Strategie: de veranderstrategie bestaande uit de veranderdiagnose en het veranderplan op basis waarvan de veranderbereidheid van mensen en het verandervermogen van je organisatie optimaal wordt benut.

Stakeholders: ieder veranderpoces kent directe en indirecte betrokkenen. Belangrijk onderdeel van verandermanagement is het in kaart brengen van de stakeholders die invloed hebben op de directe en indirecte betrokkenen tijdens het veranderproces.

Communicatie: verandercommunicatie tijdens het veranderproces. Het gaat hierbij om verandercommunicatie met relevante stakeholders. Dit gaat verder dan alleen informeren. Het gaat ook om inspireren, organiseren en vooral om betrekken. De verandercommunicatie tijdens het veranderproces moet op gestructureerde wijze worden georganiseerd en mag niet aan het toeval worden overgelaten. Veranderingen doorvoeren betekent communiceren!

Organisatie: verandermanagement moet je organiseren. Concreet: na het uitvoeren van de veranderdiagnose en het opstellen van het veranderplan wordt een stuurgroep in het leven geroepen die het volledige proces van verandermanagement gaat uitvoeren, sturen en begeleiden.

Leiderschap: verandermanagement vraagt om het kunnen hanteren van verschillende leiderschapsstijlen, afhankelijk van de context en de situatie. Van directief tot inspirerend en alles wat daar tussen zit. In ieder geval niet dominant en autoritair.

Psychologie: verandermanagement heeft maar één doel: een verandering van gedrag van mens en organisatie. Psychologie met een hoofdletter P vormt de basis voor succesvolle gedragsverandering. Uit onderzoek blijkt immers dat het mislukken van verandertrajecten voor zeventig procent is te verklaren door het gedrag van mensen. Of beter gezegd: door het onvermogen van je organisatie om de gewenste gedragsverandering te realiseren. Veel organisaties proberen dit door een aantal prestatie-indicatoren te definiëren. Op die manier slagen ze er wellicht in om duidelijk te maken wat het gewenste gedrag is, maar voor daadwerkelijke gedragsverandering is meer nodig.


"Verandering begint met een hoofdletter A"