Project methode

project
OCPI methode

OCPI methode

Er zijn diverse Project management systemen. In de praktijk heb ik veel activiteiten gedaan conform P2 methodieken (OCPI).

De fasen zijn Orientation, Creation, Preparation en Implemtation. Bij investeringsprojecten wordt de Creation fase nog wel eens opgedeeld in conceptional engineering, pre-engineering en basic engineering. Om vervolgens de Preparation fase met een detail engineering te starten.

Een project wordt systematisch uitgevoerd in duidelijk omschreven fasen. Het einde van elke fase wordt gekenmerkt door een stage-gate waartegen een go/no-go besluit wordt genomen om door te gaan naar de volgende fase. 

Elke fase omvat een reeks activiteiten die samen leiden naar het resultaat. Dit wordt normaliter via een document vastgelegd. In dit document staat dan ook de beslissing betreffende doorgaan van het project of stoppen. De activiteiten kunnen variëren van project tot project afhankelijk van doelstelling en resultaat.

In de tweede fase zal een business case, gebaseerd op feiten, worden ingediend.

Na een goedgekeurde business case kan de financiële onderbouwing omgezet worden in financiële middelen.

Project Control

Elk besluit in de verschillende fasen is oa gebaseerd op een 6-tal project controle elementen.

Deze elementen zijn:

Tijd; Geld; Kwaliteit; Informatie; Organisatie; Risico’s

Daarnaast is een samenvatting van de geplande activiteiten (gerealiseerd en nog uit te voeren), en de status van andere belangrijke zaken die invloed kunnen hebben op het project en het resultaat.


"Verandering begint met een hoofdletter A"