Belangrijkste project elementen

project

Belangrijkste project elementen

Doelstelling van het project. 

Elk project heeft één of meerdere doelstellingen uiteengezet met reden of doel van het project.

De doelstelling is altijd uitgedrukt in een werkwoord. Bv winstgevende groei realiseren, of om marktaandeel te vergroten. De doelstelling dient goedgekeurd te zijn door de opdrachtgever voor aanvang van het project.

Project resultaat.

Project resultaat is een product, dienst oid dat het project zal leveren, produceren of bereiken. Het resultaat van de projectdoelstelling of een deel ervan wat bereikt is, is voelbaar.

Het resultaat wordt uitgedrukt in een zelfstandig naamwoord. Bv een fabriek gebouwd, of een product gelanceerd op de markt, of een nieuwe productielijn gebouwd.

Het projectresultaat moet goedgekeurd worden aan het einde van de eerste fase.

Project scope.

Project scope waarin duidelijk is wat opgenomen is in- en out of scope van de te leveren prestaties en aan het einde van de eerste fase is goedgekeurd.

Aanvullende vereisten

Naast de benoemde project elementen zijn er nog een drie-tal aspecten (eisen) die een project kunnen beïnvloeden.

Must haves (prioriteit 1) zijn essentiele eisen waaraan het resultaat van het project moet voldoen. Als aan deze vereisten niet kan worden voldaan, is het project gedoemd te mislukken en zal een volgende fase een no-go zijn.

Should haves (prioriteit 2) zijn wenselijke eisen van de projectresultaten. Als niet aan deze eisen wordt voldaan, moet zorgvuldig worden overwogen al of niet door te gaan met het project.

Nice te haves (prioriteit 3) zijn extra vereisten van de projectresultaten die zelfs, indien niet kan worden voldaan, kan het project goed doorgaan.


"Verandering begint met een hoofdletter A"