voedselveiligheid in projecten

EHEDG

Voedsel veilig produceren

Wie in de voedselverwerkende industrie werkt, weet dat goede hygiëne een absolute voorwaarde is. Maar hoewel de bedoelingen meestal wel goed zijn, is het daarmee nog geen vanzelfsprekendheid.

“Voedselveiligheid is de borging dat voedsel geen schade zal veroorzaken bij de consument wanneer het bereid en/of gegeten wordt in overeenstemming met het beoogde gebruik.”

Dat maakt het voor de voedselproducent de noodzaak om conform de hygiënische criteria te produceren en voor de installatiebouwer conform hygiënische criteria te ontwerpen. Daarnaast is het van belang dat de voedselproducent een HACCP-plan heeft liggen om risico's te verlagen.

Vanaf 1970 was de noodzaak om over installaties te beschikken die gedurende langere aaneengesloten tijd konden produceren zonder de noodzakelijke reiniging en desinfectie steeds sterker.

De samenstellingen van producten zijn in de loop van de jaren ook verandert.

Er is minder suiker, zout, vet en zuur, geen conserveringsmiddelen en een trend van slankheids- en gezondheidsproducten. Dit resulteert dat producten kwetsbaarder zijn voor microbiologisch bederf.

Naast de samenstelling is ook de manier van omgang van de producten aan trends onderhevig. Producten worden minder hoog verhit in bv magnetron.

Een van de grote bedreigingen van een goed functionerend voedselveiligheidssysteem is het gevaar van kruis- of nabesmetting van producten. Om deze situatie beheersbaar onder controle te krijgen moeten vooral preventieve  beheersmaatregelen worden genomen.

Hierbij valt te denken aan een goede scheiding van producten tijdens opslag, maar ook aan scheiding van productieruimtes en eisen aan het ontwerp van installaties.

Machines, die worden gebruikt in de voedingssector moet haast vanzelfsprekend voldoen aan eisen m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid (HACCP). De gebruikte materialen bij de machinebouw moeten garanderen, dat geen ongewenste delen hiervan in het product terecht kunnen komen. Ook moet de machine zo zijn geconstrueerd, dat zich geen product kan ophopen in dode hoeken of uiteinden, waardoor ongewenste uitgroei van micro-organismen kan ontstaan. En verder moet de machine na productie snel kunnen worden gedemonteerd voor reiniging en desinfectie en daarna snel en foutloos weer in elkaar worden gezet.

EHEDG

De EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) schrijft, vanuit de industrie, de normen voor waaraan apparaten in de voedingssector moeten voldoen om hygiënisch produceren toe te laten. Deze zijn verwoord in de EHEDG richtlijnen. EHEDG promoot de hygiëne tijdens de verwerkingen en verpakking van voedingsmiddelen als samenwerkingsverband tussen de grote voedingsmiddelenbedrijven, de apparatenbouwers, de onderzoeksinstellingen en de overheidsinstanties.

  • Hygiënisch ontwerp: reinigbaarheid tot op microbieel niveau
  • Aseptisch ontwerp: reinigbaarheid en vrij van levensvatbare micro organismen en ondoordringbaar door micro organismen.
  • GMP ontwerp: geen microbieel groei
ehedg.nl

"Verandering begint met een hoofdletter A"