Project validatie

project

Validatie van projecten

Het is essentieel om te weten dat een project:

  • de juiste systemen aanwezig zijn,
  • de systemen correct werken op het moment dat ze ingezet worden,
  • er een organisatie is die de systemen op een juiste wijze kan bedienen en de informatie die door de systemen gegenereerd wordt, juist kan interpreteren

Een projectmanager moet dus bij de realisatie van een project aantonen dat hij voldoet aan de eisen in het contract en de achterliggende standaard(en). Daarmee wordt geverifieerd dat de juiste veiligheidssystemen aanwezig zijn en correct zullen werken. Om aan te tonen dat hij aan de eisen voldoet, moet de project manager laten zien hoe de contracteisen zijn ingevuld; er moet een duidelijk verband zijn naar de gemaakte ontwerpkeuzes, de eisen moeten traceerbaar zijn. Dit is een tijdrovende klus die nauw luistert.

Op detailniveau kunnen eisen op verschillende manieren ingevuld worden, afhankelijk van de specifieke gebruikseisen van de organisaties die met de veiligheidssysteem moeten werken. Deze invullingen dienen zorgvuldig met de betrokken organisaties afgestemd te worden. Op die manier wordt gevalideerd dat het project veilig gebruikt kan worden.

Een overzicht van het validatieproces

  • Door een project te valideren, kan de gebruiker alle items in een project controleren op mogelijke problemen voordat het project wordt gepubliceerd. Bij de projectvalidatie wordt hetzelfde validatieproces gebruikt als bij de publicatie van het project.
  • Items die een probleem opleveren tijdens de projectvalidatie, worden toegevoegd aan een tabel met een lijst van items waarvoor fouten zijn opgetreden tijdens de projectvalidatie of -publicatie. Daarnaast wordt de reden van de fout aangegeven.
  • De gebruiker zal de content wijzigen en zonodig het probleem oplossen voordat de projectvalidatie of projectpublicatie opnieuw wordt gestart.
  • Wanneer de validatie voltooid is, bevat het project een lijst van items die problemen hebben opgeleverd, een lijst van conceptitems in het project, de tijd waarop de validatie is voltooid en het aantal items waarvoor fouten zijn opgetreden.
  • Een validatie kan met behulp van de authorisatie portal worden gestart als de leesmodus voor een project is ingesteld.
  • Per project kan er slechts één validatie tegelijk worden gestart of uitgevoerd.

Een middel dat veel gebruikt wordt om de relatie tussen het systeemontwikkel- en testproces (de testsoorten) te visualiseren is het V-model.

Waarom Validatie

Een van de belangrijkste redenen voor validatie is om de bronnen van variabiliteit in het fabricageproces te begrijpen en, eenmaal bekend, de variabiliteit te kunnen beheersen om consequent producten te produceren die aan de specificaties voldoen.

Lees verder

Gecombineerde ontwerpverificatie en procesvalidatie

Ontwerpverificatie en procesvalidatie lijken enorm op elkaar, omdat tijdens deze activiteiten producteigenschappen van eindproducten vaak op dezelfde manier worden getest. Dit roept de vraag op of ontwerpverificatie en procesvalidatie niet gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Een procesvalidatie kan technisch gezien voldoen aan de vereisten van een ontwerpverificatie.

Lees verder

"Verandering begint met een hoofdletter A"