Bewust of onbewust gedrag

safety

Bewust of onbewust?

Iedere nanoseconde verwerk je een onmetelijke hoeveelheid informatie die op je af komt (of in je herinnering zit). Het merendeel van deze informatie verwerk je onbewust (daar hoef je niet over na te denken, dat gebeurt automatisch) en een klein gedeelte verwerk je bewust (daar waar je over nadenkt alvorens te handelen). Je gedrag (zichtbaar voor anderen) wordt gestuurd door gevoelens en gedachten (onzichtbaar voor anderen).

veilig gedrag

Gedrag

Veiligheid kan zowel rationeel als denkbeeldig zijn. Risico’s zijn deterministisch, maar risicoperceptie daarentegen is dat niet. Perceptie is persoonlijk en gebaseerd op overtuiging en denkbeelden.

Gevaarlijke situaties op de werkvloer ontstaan merendeel door verkeerde keuzes en onveilig gedrag. Overtuigingen van mensen worden vaak gevormd door de ervaringen uit het verleden, en juist die overtuigingen zijn vaak het missende veiligheidselement in organisaties en de root cause van tegenvallende veiligheidsresultaten.

Veiligheid in het kort is het ontbreken van oorzaken die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden of het ontbreken van bescherming tegen gevaarlijke situaties.

Veiligheid kan zowel rationeel als denkbeeldig zijn. Risico’s zijn deterministisch, maar risicoperceptie daarentegen is dat niet. Perceptie is persoonlijk en gebaseerd op overtuiging en denkbeelden.

Gevaarlijke situaties op de werkvloer ontstaan merendeel door verkeerde keuzes en onveilig gedrag. Overtuigingen van mensen worden vaak gevormd door de ervaringen uit het verleden, en juist die overtuigingen zijn vaak het missende veiligheidselement in organisaties en de root cause van tegenvallende veiligheidsresultaten.

Veiligheid wordt beïnvloed door de mens zelf maar ook door zijn/haar omgeving.

 1. Verschil in risico nemend gedrag en risico mijdend gedrag. Opvallend is dat control, dit is de mate waarin men denkt het risico denkt de baas te kunnen, een belangrijke parameter is, evenals zelfverzekerdheid
 2. Onder- en overschatting risico’s. Het feit dat risico’s worden onder- of overschat is mede afhankelijk van het doel men er mee wil bereiken. Als we iets willen hebben onderschatten we de risico’s.
 3. Angst op voor- of nadeel. We kiezen veilig als het resultaat positief is Als het resultaat negatief is dan zijn we bereid om te gokken.
 4. Attitude ten opzichte van de actie. (gebaseerd op onder meer ervaringen)

“Gedrag is een klein ding dat een groot verschil maakt”

Een bepaalde situatie roept gevoelens bij je op. In het merendeel van de gevallen denk je daar niet bewust over na. Je gedachten zijn vaak onbewust en automatisch. Deze waarneming en wat je denkt bepaald het gedrag dat je vertoont.

 • Gedrag is 95% onbewust en 5% bewust
 • Onbewust gedrag is al 100 miljoen jaar langer ontwikkeld
 • Onbewust gedrag is 200.000 keer sneller dan bewust gedrag
 • Mens vertrouwt op onbewuste gedrag > cognitief comfort
 • Mens verzamelt informatie subjectief
 • Mens filtert informatie > informatie filter is failure
 • Bouwt referentiekader subjectief op (op basis van gedrag)
 • Risico perceptie wordt sterk beïnvloed
 • Dit beïnvloed attitude, welbevinden van anderen, perceptie

De Mens dient ook tegen zich zelf beschermt te worden.


"Niets is mij een ongeval waard"