Rookruimtes versneld afgeschaft

Auteur: ARBO magazine

Datum: 10 maart 2021


Rookruimtes worden versneld afgeschaft. Vanaf 1 januari 2022 zijn die op het werk niet meer toegestaan. Een overzicht van de stand van zaken met een planning.

Er geldt op dit moment een rookverbod op de werkplek, in de horeca en in openbare gebouwen. Zoals ziekenhuizen, concertzalen en luchthavens. Roken is daar verboden. Alle bezoekers en werknemers hebben immers recht op een rookvrije omgeving. Dit staat in de Tabaks- en rookwarenwet.

Op sommige plekken (maar niet in de horeca) mag in een aparte ruimte nog wel worden gerookt. Een rookruimte moet afsluitbaar zijn met een deur. Buiten deze ruimte mag er geen hinder van de tabaksrook zijn. De rookruimte mag geen doorgang zijn naar andere ruimten in de zaak, zoals bijvoorbeeld toiletten of de uitgang. Het moet duidelijk zichtbaar zijn dat in de aparte ruimte mag worden gerookt. In de rookruimte mag niet gewerkt worden, ook niet door de eigenaar.

Nationaal Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 is afgesproken dat er meer rook- en tabakvrije omgevingen moeten komen. In dit akkoord is een pakket aan maatregelen en acties afgesproken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Een van de maatregelen is het sluiten van rookruimtes.

Door uitspraak Hoge Raad Zaak Clean Air versnelde sluiting

In het Preventieakkoord staat dat de rookruimtes in de horeca per 2022 moeten sluiten. In (semi-)publieke en openbare gebouwen, zoals overheids- en zorginstellingen per 2022 en in het bedrijfsleven per 2023. Maar op 27 september 2019 heeft de Hoge Raad in de zaak Clean Air Nederland/Staat bepaald dat het toestaan van rookruimtes in de horeca in strijd is met WHO-Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging. Naar aanleiding van het arrest heeft het kabinet besloten om het sluiten van de rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen te versnellen.

Het goede voorbeeld geven: eerder in werking

Wat is nu de stand van zaken?

Op 28 januari 2021 is een wijziging van de Tabaks- en rookwarenbesluit gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee wordt de uitzondering op het rookverbod in de vorm van rookruimtes afgeschaft. Het kabinet vindt dat de overheid het juiste voorbeeld moet geven, ook voor het bedrijfsleven. Daarom heeft het besloten het verbod op rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen al op 1 juli 2021 in werking te laten treden. Vervolgens moet op 1 januari 2022 deze maatregel voor het bedrijfsleven in werking treden. Door de wetswijzing geldt het rookverbod voor alle ruimtes binnen de instellingen die onder het rookverbod vallen. Dit geldt dus niet voor de bedrijfsterreinen.

Samenvattend:

  • Op 1 april 2020 geldt een verbod op rookruimtes voor horecabedrijven.
  • Per 1 juli 2021 geldt het verbod op rookruimtes voor overheids- en zorginstellingen.
  • Per 1 januari 2022 geldt een verbod op rookruimtes in het bedrijfsleven.

Boetes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het rookverbod handhaven. Bij overtreding kan de NVWA een bestuurlijke boete opleggen aan de werkgever van wie de ruimte is waar gerookt wordt. Deze is immers verantwoordelijk voor de verplichting tot het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod. Boetes kunnen oplopen tot 4500 euro.