Welke apparaten mag je gebruiken in de zonering?

atex componenten
tabel categorien

Apparatuur in zonegebieden

Nadat de zonering is vastgesteld, kan worden bepaald of de apparaten (apparatuur) in deze zonegebieden voldoet aan de bepalingen die voor de betreffende zone van toepassing zijn.

Hiervoor is het volgende van toepassing: Voor nieuwe of gewijzigde installaties (na 1-7-2003) dient er ATEX-richtlijn 114 Ex gemarkeerde apparatuur te worden gebruikt.

De apparatuur, welke in de ATEX zones is opgesteld, is beoordeeld op relevante ontstekingsbronnen en de genomen maatregelen.

De ontstekingsbronnen zijn beoordeeld in relatie tot de aanwezige ATEX zonering. De relatie tussen zone-indeling en apparatuur is te zien in de tabel hiernaast.

Het aanwezig kunnen zijn van een ontstekingsbron tijdens een uitzonderlijke storing, verwachte storing of tijdens normaal bedrijf is op basis van inzicht en normgeving toegepast bij de inventarisatie van de apparatuur.

Voor elektrische apparatuur is gecontroleerd of deze geschikt is voor de betreffende zone. Hiertoe zijn de beschermingswijzen van de apparatuur beschouwd.

Het principe van de categorieën is gebruikt om de geschiktheid van een apparaat voor een bepaalde categorie en zone te beoordelen. Het principe van de categorieën wordt in onderstaand kader nader toegelicht.

"Niets is mij een ongeval waard"