weet met welke stoffen ik werk

werk veilig

Life Saving Rules

Om het veiligheidsbewustzijn binnen bedrijven te verhogen wordt oa gebruikt gemaakt van Life Saving Rules (LSR). Deze richten zich op de belangrijkste meest voorkomende veiligheidsrisico’s. Om de veiligheid binnen bedrijven te verhogen is het noodzakelijk dat een ieder zich aan die regels houdt. 

Een aantal belangrijke regels worden op deze site benoemd.

Regelmatig wordt gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Bij gebruik MOET altijd met voorzichtigheid gepaard gaan. Dit is in ieders belang. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals handschoenen en veiligheidsbrillen verplicht. Let op: Deze beschermingsmiddelen beschermen slechts een deel van het lichaam. 

Ruim gemorste stoffen direct op en werk altijd netjes. Sluit verpakkingen direct na gebruik goed af en controleer deze op mogelijke lekkages.

Wees je ervan bewust van de gevaren bij de aanvoer van gevaarlijke stoffen: het laden en lossen van trucks, bij de opslag van gevaarlijke stoffen (gescheiden, opvangbakken), bij het handmatig verwerken/bewerken van gevaarlijke stoffen, bij de dagelijkse werkzaamheden, het gebruik van reinigingsmiddelen voor schoonmaken, bij het openmaken van leidingen en machines. Afwegen / afvullen van poedervormige stoffen.

Denk aan gevaarlijke stoffen niet alleen aan chemicaliën, maar ook aan hete vloeistoffen, cryogene vloeistoffen (vloeibare stikstof en kooldioxide) en poeders (grondstoffen/hulpstoffen).

Informatie van gevaarlijke stoffen staat op elke verpakking.  Werkplek Instructiekaarten (WIK), Material Safety Data Sheets (MSDS).

De opslag van gevaarlijke stoffen is ook een belangrijk item. Zorg ervoor dat de gevaarlijke stoffen zodanig opgeslagen zijn dat bij lekkage dit opgevangen kan worden. En dat producten dan niet met elkaar kunnen reageren om schadelijke dampen of gassen te voorkomen. Hierdoor kunnen mogelijk ook explosies plaatsvinden.

GHS

Informatie van gevaarlijke stoffen staat op elke verpakking.  Werkplek Instructiekaarten (WIK) ØSafety Data Sheets (MSDS) 

Wanneer je gevaarlijke stoffen gebruikt, dan moet u minimaal de volgende zaken "op orde" hebben:  

  1. stel vast welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn binnen je bedrijf.
  2. van alle producten, die zijn voorzien van nieuwe gevaarsetiketten, moet een nieuw Veiligheidsblad / MSDS aanwezig zijn Dit is op te vragen bij de leverancier.
  3. op basis van het Veiligheidsblad / MSDS kun je:
  • vaststellen of een gevaarsklasse van een stof is gewijzigd.
  • nagaan of nog de juiste veiligheidsmaatregelen en PBM van kracht zijn, of wellicht moeten worden aangepast; omzetten van de R- en S-zinnen naar H- en P- en EUH zinnen.
  • nagaan of gevaarlijke stoffen op de juiste wijze worden opgeslagen, en dat de opslagvoorzieningen voldoen aan het juiste beschermingsniveau.

"Niets is mij een ongeval waard"

Ik ben ervan overtuigd dat alle ongelukken voorkomen kunnen worden en deze ook tegen elke prijs voorkomen moeten worden.

Ik werk veilig!

Iedere werknemer, contractors en bezoeker neemt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid voor zichzelf en van anderen in zijn/haar omgeving.

Lees verder

Werk met veilig ontworpen installaties

Machineveiligheid begint met een veilig ontwerp van de machine (verklaringen en technisch dossier), een duidelijke bedieningsinstructie, het goed onderhouden van deze machine, eventueel gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het gedrag van de medewerker.

Lees verder

Werk altijd met een werkvergunning en LMRA

Voor risicovolle werkzaamheden is een goede voorbereiding een veilige uitvoering belangrijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een werkvergunning.

LMRA is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden.

Lees verder

Stel installaties altijd veilig voor aanvang van werkzaamheden

LOTOTO is bedoelt voor iedereen die werkzaamheden uit gaat voeren aan een installatie. Het zorgt ervoor dat energiebronnen worden afgesloten of uit geschakeld.

Lees verder

Voorkom vallen bij werken op hoogte

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Niet alleen de hoogte, maar ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het aanwezige gevaar.

Lees verder

Betreed niet ongestraft een besloten ruimte

Besloten ruimten zijn afgesloten van de omgeving, maar worden toch betreden voor werkzaamheden zoals inspecties, schoonmaak, onderhoud of reparaties. De ruimte is moeilijk bereikbaar en doorgaans slecht of niet geventileerd.

Lees verder

Voorkom lichamelijke belasting

Allerlei factoren kunnen het werken lichamelijk zwaar maken. Zoals zware lasten tillen, repeterende handelingen en lang stilstaan. Deze vormen van belasting kunnen tot (soms blijvende) schade aan de gezondheid leiden.

Lees verder

Gebruik veilige routing

Intern transport gaat om zwaar materieel, en is de kans op zeer ernstige ongevallen - zelfs dodelijke ongevallen - groot.  Gescheiden routing van voetgangers en voertuigen kan hierin bijwerken tot een veiligere omgeving.

Lees verder

Ik werk Veilig of ik werk niet!

100% veiligheid bestaat niet. Het is wel mijn uitgangspunt om het werk zo veilig mogelijk te doen. Ik kan je helpen om een veiliger omgeving te realiseren.

Je kunt mij rustig vrijblijvend bellen (06 43 09 97 18) of via het contactformulier. Kijken wat een kop koffie kan doen?


"Niets is mij een ongeval waard"