voorkom vallen bij werken op hoogte

werk veilig

Life Saving Rules

Om het veiligheidsbewustzijn binnen bedrijven te verhogen wordt oa gebruikt gemaakt van Life Saving Rules (LSR). Deze richten zich op de belangrijkste meest voorkomende veiligheidsrisico’s. Om de veiligheid binnen bedrijven te verhogen is het noodzakelijk dat een ieder zich aan die regels houdt. 

Een aantal belangrijke regels worden op deze site benoemd.

Gebruik van ladders en trappen

De ladder is niet bedoeld als werkplek maar is bedoeld om een transport teweeg te brengen van A naar B. Het gebruik als werkplek is dan ook niet toegestaan wanneer een ander, veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt. Als andere arbeidsmiddelen niet toegepast kunnen worden, is gebruik toegestaan bij lichte en kortstondige werkzaamheden.

Het hanteren op een ladder of trap van gereedschap of materialen van meer dan 10 kg is niet toegestaan, evenmin als gereedschap waarmee op de gebruiker een momentkracht kan worden uitgeoefend van meer dan 100 N (zoals koevoeten, sloophamers, hogedrukreinigers, slijptollen, handfreesmachines).

Plaats de trap of ladder op een onbeweeglijke, harde, stroeve en vlakke ondergrond. De goede opstelhoek van de ladder is 75º. De ladder en/of trap moet onderaan de stijlen zijn voorzien van een deugdelijk antislip profiel. De ladder kan zijdelings wegglijden, en moet daarom bij meermalig gebruik altijd aan de bovenkant zijn geborgd. De ladder moet minimaal 1 m doorsteken boven het te betreden oppervlak.

Vrijstaande ladders (A-ladders) moeten aan de onderzijde zijn voorzien van een verbrede basis, en bij gebruik zijn geborgd. Bij gebruik van een trap met platform, moet deze zijn voorzien van een steunbeugel van tenminste 60 cm.

Tijdens het klimmen en dalen op een ladder moet je deze minimaal op drie punten vast hebben (voeten en handen).

Gebruik van rolsteigers

Gebruik alleen deugdelijk geplaatste steigers. Voer voor het gebruik en aan het begin van de werkdag een visuele controle uit (compleet, onbeschadigd en stabiel). Verwijder bij gebruik geen onderdelen zoals verankeringen, leuningen, stabilisatoren of diagonalen. 

Let op dat de keuringen tijdig zijn uitgevoerd. Indien dit niet tijdig uitgevoerd is dan de ladder of trap niet gebruiken.

"Niets is mij een ongeval waard"

Ik ben ervan overtuigd dat alle ongelukken voorkomen kunnen worden en deze ook tegen elke prijs voorkomen moeten worden.

Ik werk veilig!

Iedere werknemer, contractors en bezoeker neemt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid voor zichzelf en van anderen in zijn/haar omgeving.

Lees verder

Werk met veilig ontworpen installaties

Machineveiligheid begint met een veilig ontwerp van de machine (verklaringen en technisch dossier), een duidelijke bedieningsinstructie, het goed onderhouden van deze machine, eventueel gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het gedrag van de medewerker.

Lees verder

Werk altijd met een werkvergunning en LMRA

Voor risicovolle werkzaamheden is een goede voorbereiding een veilige uitvoering belangrijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een werkvergunning.

LMRA is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden.

Lees verder

Stel installaties altijd veilig voor aanvang van werkzaamheden

LOTOTO is bedoelt voor iedereen die werkzaamheden uit gaat voeren aan een installatie. Het zorgt ervoor dat energiebronnen worden afgesloten of uit geschakeld.

Lees verder

Weet met welke stoffen ik werk

Gevaarlijke stoffen kunnen een gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers. Wanneer je gevaarlijke stoffen gebruikt, dan moet je weten waarmee je bezig bent.

Lees verder

Betreed niet ongestraft een besloten ruimte

Besloten ruimten zijn afgesloten van de omgeving, maar worden toch betreden voor werkzaamheden zoals inspecties, schoonmaak, onderhoud of reparaties. De ruimte is moeilijk bereikbaar en doorgaans slecht of niet geventileerd.

Lees verder

Voorkom lichamelijke belasting

Allerlei factoren kunnen het werken lichamelijk zwaar maken. Zoals zware lasten tillen, repeterende handelingen en lang stilstaan. Deze vormen van belasting kunnen tot (soms blijvende) schade aan de gezondheid leiden.

Lees verder

Gebruik veilige routing

Intern transport gaat om zwaar materieel, en is de kans op zeer ernstige ongevallen - zelfs dodelijke ongevallen - groot.  Gescheiden routing van voetgangers en voertuigen kan hierin bijwerken tot een veiligere omgeving.

Lees verder

Ik werk Veilig of ik werk niet!

100% veiligheid bestaat niet. Het is wel mijn uitgangspunt om het werk zo veilig mogelijk te doen. Ik kan je helpen om een veiliger omgeving te realiseren.

Je kunt mij rustig vrijblijvend bellen (06 43 09 97 18) of via het contactformulier. Kijken wat een kop koffie kan doen?


"Niets is mij een ongeval waard"