voorkom lichamelijke belasting

werk veilig

Life Saving Rules

Om het veiligheidsbewustzijn binnen bedrijven te verhogen wordt oa gebruikt gemaakt van Life Saving Rules (LSR). Deze richten zich op de belangrijkste meest voorkomende veiligheidsrisico’s. Om de veiligheid binnen bedrijven te verhogen is het noodzakelijk dat een ieder zich aan die regels houdt. 

Een aantal belangrijke regels worden op deze site benoemd.

"Niets is mij een ongeval waard"

Ik ben ervan overtuigd dat alle ongelukken voorkomen kunnen worden en deze ook tegen elke prijs voorkomen moeten worden.

Ik werk veilig!

Iedere werknemer, contractors en bezoeker neemt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid voor zichzelf en van anderen in zijn/haar omgeving.

Lees verder

Werk met veilig ontworpen installaties

Machineveiligheid begint met een veilig ontwerp van de machine (verklaringen en technisch dossier), een duidelijke bedieningsinstructie, het goed onderhouden van deze machine, eventueel gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het gedrag van de medewerker.

Lees verder

Werk altijd met een werkvergunning en LMRA

Voor risicovolle werkzaamheden is een goede voorbereiding een veilige uitvoering belangrijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een werkvergunning.

LMRA is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden.

Lees verder

Stel installaties altijd veilig voor aanvang werkzaamheden

LOTOTO is bedoelt voor iedereen die werkzaamheden uit gaat voeren aan een installatie. Het zorgt ervoor dat energiebronnen worden afgesloten of uit geschakeld.

Lees verder

Weet met welke stoffen ik werk

Gevaarlijke stoffen kunnen een gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers. Wanneer je gevaarlijke stoffen gebruikt, dan moet je weten waarmee je bezig bent.

Lees verder

Voorkom vallen bij werken op hoogte

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Niet alleen de hoogte, maar ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het aanwezige gevaar.

Lees verder

Betreed niet ongestraft een besloten ruimte

Besloten ruimten zijn afgesloten van de omgeving, maar worden toch betreden voor werkzaamheden zoals inspecties, schoonmaak, onderhoud of reparaties. De ruimte is moeilijk bereikbaar en doorgaans slecht of niet geventileerd.

Lees verder

Gebruik veilige routing

Intern transport gaat om zwaar materieel, en is de kans op zeer ernstige ongevallen - zelfs dodelijke ongevallen - groot.  Gescheiden routing van voetgangers en voertuigen kan hierin bijwerken tot een veiligere omgeving.

Lees verder

Ik werk Veilig of ik werk niet!

100% veiligheid bestaat niet. Het is wel mijn uitgangspunt om het werk zo veilig mogelijk te doen. Ik kan je helpen om een veiliger omgeving te realiseren.

Je kunt mij rustig vrijblijvend bellen (06 43 09 97 18) of via het contactformulier. Kijken wat een kop koffie kan doen?


"Niets is mij een ongeval waard"