gebruik veilige routing

werk veilig

Life Saving Rules

Om het veiligheidsbewustzijn binnen bedrijven te verhogen wordt oa gebruikt gemaakt van Life Saving Rules (LSR). Deze richten zich op de belangrijkste meest voorkomende veiligheidsrisico’s. Om de veiligheid binnen bedrijven te verhogen is het noodzakelijk dat een ieder zich aan die regels houdt. 

Een aantal belangrijke regels worden op deze site benoemd.

Omdat het bij intern transport om zwaar materieel gaat, is de kans op zeer ernstige ongevallen - zelfs dodelijke ongevallen - groot. De risico’s van het werken met heftrucks en palletwagens zijn groot. Ongevallen komen dan ook geregeld voor. Jaarlijks vinden er zo'n 5000 ongevallen plaats agv transport op werkplek.

Gevaren die bij intern transport zijn: voertuigen botsen onderling, collega’s worden aangereden of overreden, er wordt tegen stellingen gebotst, kantelgevaar van een heftruck of een palletwagen door verkeerde belading of onverantwoord hard rijden door bochten, bekneld raken, onverwachte bewegingen, van het voertuig afvallen.

De veiligheid kan verhoogd worden door:

  • Een Verkeersplan: gescheiden routing van voetgangers en voertuigen –indien dit niet mogelijk is dan controlemaatregelen nemen door spiegels, barrières, stoepranden, zebra’s. Voetpaden fysiek accentueren, speciale parkeerruimtes en speciale los en laad plaatsen.
  • De Zichtbaarheid van mensen: de bestuurders in staat stellen om gevaren te zien. Draagplicht van zichtbare reflecterende jassen of vesten(norm EN 471) als je je buiten de looppaden begeeft. 
  • De Snelheid van transportmiddel: Houd je aan de instructies en de verkeersregels. Anticipeer op de (veranderende) omstandigheden. Rijd stapvoets in de buurt van voetgangersgebieden en in bochten. Gebruik geen heftruck of palletwagen als je niet bevoegd bent. Spreek elkaar aan op onveilig rijgedrag. Bevestig de goederen op gedegen wijze. Gebruik interne transportmiddelen alleen op de manier, de plaats, en het doel waarvoor ze bestemd zijn. Meld gevaarlijke situaties.
  • Aanbrengen van Bebording: Hierdoor worden zowel de bestuurder als de voetganger op de hoogte gebracht in welke situatie zij zich verkeren.

Een ongeval zit in een klein hoekje en de gevolgen van ongevallen met heftrucks en palletwagens zijn vaak ernstig!

"Niets is mij een ongeval waard"

Ik ben ervan overtuigd dat alle ongelukken voorkomen kunnen worden en deze ook tegen elke prijs voorkomen moeten worden.

Ik werk veilig!

Iedere werknemer, contractors en bezoeker neemt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid voor zichzelf en van anderen in zijn/haar omgeving.

Lees verder

Werk met veilig ontworpen installaties

Machineveiligheid begint met een veilig ontwerp van de machine (verklaringen en technisch dossier), een duidelijke bedieningsinstructie, het goed onderhouden van deze machine, eventueel gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het gedrag van de medewerker.

Lees verder

Werk altijd met een werkvergunning en LMRA

Voor risicovolle werkzaamheden is een goede voorbereiding een veilige uitvoering belangrijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een werkvergunning.

LMRA is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden.

Lees verder

Stel installaties altijd veilig voor aanvang werkzaamheden

LOTOTO is bedoelt voor iedereen die werkzaamheden uit gaat voeren aan een installatie. Het zorgt ervoor dat energiebronnen worden afgesloten of uit geschakeld.

Lees verder

Weet met welke stoffen ik werk

Gevaarlijke stoffen kunnen een gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers. Wanneer je gevaarlijke stoffen gebruikt, dan moet je weten waarmee je bezig bent.

Lees verder

Voorkom vallen bij werken op hoogte

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Niet alleen de hoogte, maar ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het aanwezige gevaar.

Lees verder

Betreed niet ongestraft een besloten ruimte

Besloten ruimten zijn afgesloten van de omgeving, maar worden toch betreden voor werkzaamheden zoals inspecties, schoonmaak, onderhoud of reparaties. De ruimte is moeilijk bereikbaar en doorgaans slecht of niet geventileerd.

Lees verder

Voorkom lichamelijke belasting

Allerlei factoren kunnen het werken lichamelijk zwaar maken. Zoals zware lasten tillen, repeterende handelingen en lang stilstaan. Deze vormen van belasting kunnen tot (soms blijvende) schade aan de gezondheid leiden.

Lees verder

Ik werk Veilig of ik werk niet!

100% veiligheid bestaat niet. Het is wel mijn uitgangspunt om het werk zo veilig mogelijk te doen. Ik kan je helpen om een veiliger omgeving te realiseren.

Je kunt mij rustig vrijblijvend bellen (06 43 09 97 18) of via het contactformulier. Kijken wat een kop koffie kan doen?


"Niets is mij een ongeval waard"