SMED

verbeteren

Omsteltijdreductie Single Minute Exchange of Dies (SMED)

De omsteltijd  is de hoeveelheid tijdbenodigd voor het omstellen van een productieproces vanaf laatste product van de vorige batch tot het eerste product van de volgende batch.

Effectief verbeteren via: Single Minute Exchange of Dies (SMED) of in het Nederlands Snel Monteren En Doorgaan.

Er zijn 7 soorten van verliezen die de omsteltijd kunnen beïnvloeden:

 1. Overproductie (extra’s die de klant niet vraagt)
 2. Wachttijd (een proces staat stil en levert niets op)
 3. Transport van materialen of onderhanden werk
 4. Controleren (controle en betrouwbaarheid processen)
 5. Voorraad kosten voor opslag en risico op kwaliteitsachteruitgang
 6. Beweging (buigen, reiken, tillen, lopen)
 7. Defecten (niet in één keer goed) met als gevolg herbewerken (nogmaals produceren)

Het blijkt in de praktijk dat de wachttijden (reiniging en omstellen) een van de meest voorkomende verlies is welke  mbv de SMED methode redelijk makkelijk gehalveerd kunnen worden.

Proces kan stilstaan door:

 • geplande stilstanden ( schoonmaken, productwissel)
 • niet geplande stilstanden (storingen)

Interne handelingen:

 • Interne handelingen kunnen alleen worden uitgevoerd als de installatie stil staat.
 • Tijdens de reiniging of stop.

Externe handelingen:

 • Externe handelingen kunnen worden uitgevoerd terwijl de installatie draait.
 • Dus kunnen buiten de reiniging of stop.

"Verandering begint met een hoofdletter A"