Small Group Activity

verbeteren

Small Group Acitivity (SGA)

Om met OEE aan de slag te gaan, is het echter niet noodzakelijk om TPM volledig in te voeren. Je ontkomt er niet aan om met verbeterteams en ten tweede op een gestructureerde werkwijze de metingen te analyseren, te verbeteren en vervolgens te borgen.

Via Plan-Do-Check-Act (Deming cirkel) is een methode om gestructureerd ververbeteringen door te voeren en te borgen.

Inzetten van een Multi disciplinair team Small Group Activity (SGA). Zij hebben kennis van de het proces, producten, huidige werkmethode en kennis van installatie hebben. Werken samen aan het oplossen van het probleem in het eigen werkveld. Hebben direct of indirect invloed op het probleem.

SGA verbetercyckus

Leidinggevende stelt vast WAT het probleem is en  de SGA geeft aan HOE zij denken dat het probleem aangepakt gaat worden. Zij Inventariseren, denken na over de hoofdoorzaken en bedenken oplossingen.

  • bedenken van verbetervoorstellen.
  • Invoeringsplan
  • overige operators en monteurs informeren over e e de achtergrond van de doelstelling
  • samen inventariseren
  • verbetervoorstellen kenbaar maken
  • samen de voorstellen implementeren en borgen

"Verandering begint met een hoofdletter A"