LEAN

continuous improvement

Lean Manufacturing

Invalshoek voor LEAN Manufacturing is logistiek: Alleen zaken die waarde toevoegen voor de klant, worden als nuttig beschouwd. Zeven categorieën van verspilling worden daarom zoveel mogelijk verwijderd: overproductie, voorraden, fabricagefouten, fabricageverstoringen, wachttijden, transport en onnodige (zoek)bewegingen.

Lean definitie “Proces verbeteren”:

Lean is een (logistieke) verbetermethode die onophoudelijk streeft naar méér flow en kortere doorlooptijden, en daardoor maximale waardetoevoeging realiseert voor de (eind)klant. Dit gebeurt via het - ketenbreed - ‘standaardiseren’ en ‘slank’ maken van processen, tijd- en materiaalbuffers worden dus gereduceerd.

Verstoringen en verspillingen in de flow worden zichtbaar gemaakt als verbeterpotentieel. Iedereen moet zijn of haar bijdrage aan de waardestroom kunnen overzien, en deze bij problemen herstellen en (liefst) vergroten. Typerend voor Lean is namelijk dat iedereen in de organisatie bijdraagt aan continue verbetering. Een lerende bedrijfscultuur en een bijpassende coachende managementstijl zijn daartoe een vereiste.

Voor een goede proces verbetering wordt gebruikt gemaakt van de Deming PDCA circle.

Belangrijkste tools binnen LEAN


"Verandering begint met een hoofdletter A"