Kwaliteitscirkel van Deming

continuous improvement
PDCA

PDCA cirkel

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing ontwikkeld door William Edwards Deming.

De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. Door de cirkel regelmatig en consequent te doorlopen met de juiste data en KPI’s, en de resultaten te borgen, ontstaat een intelligente, lerende organisatie.

Uit de praktijk blijkt vaak dat het lastig is om continu verbeteren en vernieuwen vast te houden, het in het DNA van je organisatie en in het hart van je mensen krijgen. Veel nieuwe verbetertrajecten worden sneller opgestart dan afgerond. Vaak behalen ze niet de beoogde resultaten. 

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn:

  • PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
  • DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.
  • CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

Kern van deze visie is dat elke medewerker aan een (productie-) proces op deze manier in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De handelingen van de medewerker vormen namelijk een eigen deelproces van het hoger gelegen proces. Management dient de analyse te doen over de hoger gelegen processen, de directie voor de primaire bedrijfsprocessen. Deze kwaliteitscirkel-methode wordt vaker onbewust impliciet dan bewust expliciet toegepast.

De PDCA-cyclus is een belangrijk onderdeel van Lean manufacturing en  Six Sigma.

"Verandering begint met een hoofdletter A"