Privacy Beleid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan heeft ook JIMQS een privacy verklaring opgesteld.
Bewust en/of onbewust deelt u uw persoonsgegevens met JIMQS. In deze privacy verklaring staat omschreven hoe JIMQS met uw persoonsgegevens omgaat.
Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij JIMQS in veilige handen.

JIMQS PRIVACY VERKLARING

JIMQS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 71149139. Deze privacy verklaring geldt voor de handelsnaam JIMQS.

JIMQS neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Het is de verplichting om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die u op de website achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. JIMQS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

JIMQS verwerkt de gegevens die u bij uw kennismaking, informatieaanvraag of inschrijving op de diensten aan JIMQS doorgeeft.

WANNEER VERWERKT JIMQS GEGEVENS

JIMQS verwerkt gegevens:

  1. Indien u documenten, diensten van JIMQS afneemt. Dit kan via de website, telefonisch of per email.
  2. Wanneer u contact heeft met JIMQS. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaat JIMQS ook indien u JIMQS via e-mail benadert, het contactformulier invult, reviews achterlaat, meedoet aan acties, gebruik maakt van de website of JIMQS via social media benadert.
  3. Indien JIMQS persoonlijk met u in contact is geweest. Hieronder verstaat JIMQS kennismakingen tijdens afspraken, bijeenkomsten, events en congressen etc.

WAARVOOR VERWERKT JIMQS GEGEVENS

JIMQS verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  1. Voor de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten zoals offertes, facturering, projectadministratie, deelname aan congressen, coachingstrajecten en adviestrajecten;
  2. Om u op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten, bijeenkomsten en ontwikkelingen binnen uw vakgebied, rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media;

Om een aanbod op maat te maken houdt JIMQS rekening met de voorkeuren door u aangegeven en met de door u vooraf gegeven toestemming.

BEWAREN VAN GEGEVENS

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van uw interesse en de frequentie van aanvragen die u bij JIMQS doet, echter niet langer dan dat u zelf aangeeft. Voor zover u een factuurrelatie heeft met JIMQS, neemt JIMQS de wettelijke bewaartermijn in acht.

PERSOONSGEGEVENS BIJ BIJEENKOMSTEN MET SAMENWERKINGSPARTNERS

Indien u zich inschrijft en deelneemt aan een door JIMQS georganiseerd bijeenkomst, geeft u toestemming om voor die betreffende bijeenkomst, uw persoonsnaam, functieomschrijving en organisatienaam te delen met de samenwerkingspartners van deze bijeenkomst; uw emailadres deelt JIMQS enkel met de partner die de bijeenkomst verzorgt waaraan u heeft deelgenomen.

FOTO’S EN BEELDOPNAMEN

U geeft hierbij toestemming dat tijdens bijeenkomsten foto’s en beeldopnamen kunnen worden gemaakt die JIMQS gebruikt voor promotionele doeleinden rondom diensten van JIMQS.

E-MAILINGS/NIEUWSBRIEVEN

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief dan wordt deze u toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief het contactformulier op de website. U kunt dit ook telefonisch doorgeven of een mail te sturen naar info@jimqs.nl. Uw emailadres wordt verder alleen gebruikt voor zakelijke communicatie met JIMQS en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

RECHT VAN VERZET

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten, bijeenkomsten en ontwikkelingen binnen uw vakgebied, kunt u uw toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van het contactformulier op de website, via info@jimqs.nl of telefonisch via 06 4309 9718.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. Daartoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vraagt JIMQS u (eventueel) een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. JIMQS reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

COOKIES

JIMQS maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van JIMQS te helpen analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. JIMQS maakt gebruik van functionele- en tracking cookies, alsmede cookies van derden; te weten Google Analytics. Deze worden gebruikt voor het onthouden van loginnaam, instellingen of koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server, of voor het maken van een profiel van de bezoeker, zoals waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s bezocht zijn. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

JIMQS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGING EN ZORGVULDIGE OMGANG VAN PERSOONSGEGEVENS

JIMQS maakt gebruik van veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens. De wachtwoorden zijn versleuteld, de data is opgeslagen in Europa en deze worden niet verzonden naar landen buiten Europa.

Daarnaast hanteert JIMQS grote zorgvuldigheid ten aanzien van uw persoonsgegevens. De gegevens in de systemen zijn alleen toegankelijk door JIMQS. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met JIMQS.

WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

JIMQS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.