Veilig vanuit huis

JIMQS aangepaste bedrijfsvoering

Datum: 18 maart 2020

Naar aanleiding van de landelijk getroffen maatregelen om het Corona-virus in te dammen heeft ook JIMQS de bedrijfsvoering aangepast. Hierin staat de veiligheid en gezondheid van medewerkers, opdrachtgevers, deelnemers en leveranciers voorop en doet JIMQS zijn uiterste best om de dienstverlening zo goed mogelijk te blijven uitvoeren en op een veilige manier continuïteit te bieden.

JIMQS volgt de landelijke Corona maatregelen en de aangescherpte en aanvullende maatregelen zoals naar buiten gebracht door de Rijksoverheid. Dit betekent dat geplande afspraken en (kleinschalige) bijeenkomsten die nodig zijn voor de continuïteit van de dienstverlening en die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, in overleg met de opdrachtgevers op locatie kunnen doorgaan. Dit zal alleen geschieden met inachtneming van alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het Corona-virus en het strikt hanteren van een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar.

Met de focus op veiligheid en continuïteit heeft JIMQS de volgende maatregelen en oplossingen getroffen:

  1. JIMQS neemt strikt de hygiënemaatregelen ter bestrijding van het Corona-virus in acht en hanteren een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar.
  2. De activiteiten worden zoveel mogelijk vanuit huis uitgevoerd.
  3. Daar waar mogelijk zal de dienstverlening naar online vormen gezocht worden waarbij er op afstand samengewerkt kan worden. Zo kunnen de voortgang van projecten en ook de veiligheid in organisaties gewaarborgd blijven.
  4. Wanneer samenwerking op locatie noodzakelijk is, dienen alle betrokkenen strikt de hygiënemaatregelen en de minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar in acht te nemen. 

Bovenstaande maatregelen gelden tot het moment dat de marktontwikkelingen of berichtgeving vanuit de overheid wijzigen.

  • “JIMQS biedt haar opdrachtgevers en deelnemers aan projecten op een veilige manier de continuïteit. Samen zetten wij de schouders eronder en zorgen voor toegevoegde waarde voor beide partijen. Echter zonder concessies te doen aan onze veiligheid en gezondheid en die van anderen.”

JIMQS wenst u persoonlijk, en u als organisatie veel sterkte en succes in de komende periode. Wij hopen u spoedig weer persoonlijk en gezond te mogen ontmoeten!