Thuis werken door Corona

Auteur: Arboonline

Datum: 8 april 2020

Thuiswerken is het mantra in deze tijden van corona. Maar niet iedereen heeft een professionele thuiswerkplek. Waar moet u op letten bij thuiswerken? En hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever bij de inrichting van de thuiswerkplek?

Ook de werkende wereld is in de ban van het coronavirus. Iedereen die werk heeft dat zich daarvoor leent, moet thuiswerken. Waar de een beschikt over een volledig ingericht thuiskantoor, zit de ander aan de keukentafel. Dat roept vragen op over wat een goede werkplek precies inhoudt. En over de plichten van de werkgever.

Want wat is een goede werkplek? En is de werkgever bijvoorbeeld verplicht om de kosten te vergoeden voor een werkplek die aan de Arboregelgeving voldoet? Mag de inspectie SZW de thuiswerkplek vervolgens komen controleren?

Thuiswerken is altijd in opdracht van werkgever

Het Arbeidsomstandighedenbesluit is in juli 2012 gewijzigd. Toen is het begrip ‘thuiswerken’ vervangen door de term ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Die term is in gebruik bij plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken. Daarbij gaat het altijd om werknemers die in opdracht werken voor een werkgever, maar niet op een werkplek van die werkgever.

Overigens hoeft dat normaal gesproken niet per se thuis te zijn. Het kan daarbij gaan om werk op iedere door de werknemer gekozen plaats buiten het bedrijf. Maar het moet wel gaan om werk in opdracht van de werkgever. In deze coronatijd echter staat dat plaatsonafhankelijk werken praktisch gelijk aan thuiswerken.

Werkgever blijft verantwoordelijk voor veilig werken

Ook bij thuiswerken blijven afspraken met de werkgever nodig. Dat is geregeld in artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek. De werkgever moet kunnen aangeven welke werkzaamheden thuiswerkers verrichten en de stoffen, hulpmiddelen en werktuigen die zij daarbij gebruiken.

Daarbij moet de werkgever er op toezien dat een werknemer zich niet in een onveilige situatie begeeft bij thuiswerken. Maar aan die zorgplicht zit wel een limiet. Zo is de werkgever niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de inrichting van het (internet)café of het openbaar vervoer.

Kosten veilige en gezonde werkplek voor werkgever

Zoals gezegd heeft de werkgever de verplichting te zorgen voor een veilige (en gezonde) werkplek. De kosten daarvan komen voor rekening van de werkgever (art. 44 Arbowet). Dat geldt op de reguliere werkplek, maar net zo goed bij thuiswerken.

Heeft de thuiswerkende werknemer al een goed ingerichte werkplek, dan hoeft de werkgever daar niet aan bij te dragen. Maar laat bijvoorbeeld de verlichting op die werkplek te wensen over, dan moet de werkgever wel voor de juiste verlichting zorgen.

Waar moet u op letten bij beeldschermwerk?

Er zijn diverse regels voor de werkplekinrichting bij beeldschermwerk. Die regels gelden uiteraard net zo goed bij thuiswerken. Want een goede ergonomische werkplekinrichting is bij beeldschermwerk nu eenmaal erg belangrijk. Daarmee zijn klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen. Pas daarom alle relevante aspecten van beeldschermwerk zo optimaal mogelijk toe.

Maar het punt is dat door het coronavirus veel mensen vrij plotseling thuiswerken. Daarbij gaat het ook om medewerkers die dit normaal gesproken zelden of nooit doen. Met als gevolg dat zij niet een-twee-drie beschikken over een perfect ingerichte werkplek thuis. Met deze tips komt u toch een heel eind.

Afwisseling in werk en houding

Zorg ervoor dat u niet te lang aaneen achter laptop of pc zit. Afwisseling in werk en houding helpt daarbij. Zo lukt dat:

  • Bellen? Ga staan of lopen
  • Stukken lezen? Ga op een andere plek zitten
  • Pak elk half uur wat te drinken
  • Maak een lunchwandeling of ga een rondje hardlopen

De drie do’s voor de laptop

Thuiswerken met een laptop? Dit zijn de drie do’s:

  • Werk met een los toetsenbord
  • Gebruik een losse muis
  • Zet het scherm op een verhoging (bovenrand op ooghoogte)

Thuiswerken is niet per se beeldschermwerk

Bij thuiswerken denken we al snel aan mensen achter de computer. En dat klopt ook vaak. Toch is thuiswerk niet per se beeldschermarbeid. Mensen verrichten ook veel andere soorten werkzaamheden vanuit huis.

Machines en werktuigen

Dat machines of werktuigen veilig en verantwoord te gebruiken zijn, is primair een verantwoordelijkheid van de werkgever. Die moet zorgen voor de juiste elektrische aansluiting, de beveiliging van de machine en de eventueel benodigde PBM. De werkgever moet ook zorgen voor onderhoud en reparatie.

 (Voorraad van) gevaarlijke stoffen

Thuiswerkers maken vaak gebruik van lijm, oplosmiddelen, poets- en ontvettingsmiddelen, soldeertin of verf. Daarom zijn er bijvoorbeeld ook grenzen gesteld aan de maximumvoorraad die een thuiswerker aan stoffen in huis mag hebben. Met name geldt dit bij het gebruik van stoffen die gevaar voor de veiligheid of de gezondheid op kunnen leveren.

De thuiswerker mag zulke stoffen bovendien alleen gebruiken als hij daarvoor geschikte PBM heeft gekregen. Als er meer nodig is dan handschoenen en een veiligheidsbril, is thuiswerken met een dergelijke stof niet toegestaan.

En hoe zit het eigenlijk met controle en inspectie?

De inspecteur van de Inspectie SZW (de toezichthouder) is bevoegd om onderzoek in te stellen. Hij mag daartoe bepaalde handelingen verrichten, monsters nemen en dossiers meenemen, voor zover in het belang van het onderzoek. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (art. 5.11 e.v. Awb).