Leidinggeven vanuit vertrouwen

Auteur: Viviane Coun, oprichter VitaMasters en Moon Saris, in Arbo online

Datum: 11 april 2022

Leidinggeven vanuit vertrouwen werkt veel beter, voor manager én medewerkers

Eén supertip die zorgt voor minder stress op de werkvloer? En ook nog de sfeer en de resultaten verbetert? Leidinggeven vanuit vertrouwen.

Leidinggeven vanuit wantrouwen zet iedereen onnodig onder druk. En niemand schiet er iets mee op, het kost alleen maar zinloze energie.

De wantrouwende manager is altijd op zijn hoede

Laten we beginnen met het perspectief van de wantrouwende leidinggevende. Vanuit de overtuiging dat hij zijn mensen niet helemaal kan vertrouwen, of zelfs helemaal niét, is hij constant op zijn hoede. Altijd klaar voor vervelende gebeurtenissen, gespitst op de kleinste signalen dat het fout dreigt te gaan. Want hij rekent erop dat het misgaat.

Dus stuurt de wantrouwende leidinggevende strak aan, controleert veel en staat continu in de ‘als … dan’-modus. Daarbij liggen teleurstelling, irritatie en misschien zelfs boosheid altijd op de loer. Er is weinig voor nodig om die gevoelens te activeren.

En zet zo zijn medewerkers onnodig onder druk

Deze alerte houding vergt veel van iemands stresssysteem. Het brein brengt alles in stelling om het lichaam klaar te maken voor de strijd. Terwijl het overgrote deel van de dag in de meeste gevallen probleemloos verloopt – of zou kunnen verlopen. Want de kans dat iemand met deze houding een selffulfilling prophecy over de afdeling afroept, is gigantisch.

Een manager als dit zorgt er immers voor dat ook zijn mensen voortdurend onder druk staan. Ze weten dat hij veel van ze verwacht, dat hij alles in de gaten houdt. En ook dat hij zijn medewerkers afrekent op de kleinste misstap die ze maken. Die ze dus eerder zullen maken onder voortdurende druk.

Dat terwijl diezelfde medewerkers in het gezin en op de club prima zelfstandig functioneren, beoordelen en keuzes maken. Die medewerkers voelen dat er steeds iemand over hun schouder meekijkt. Ze zitten constant klaar om zich te verantwoorden vanuit angst; angst voor afwijzing of terechtwijzing. Zo zijn ze niet op hun best, zitten mogelijk zelfs in een kramp. Dat stemmetje ‘doe ik het wel goed?’ gaat misschien af en toe zelfs mee naar huis.

De vertrouwende manager gelooft in zijn team

Hoe anders werkt het bij leidinggeven vanuit vertrouwen. Met een leidinggevende die weet dat iedereen doet wat-ie moet doen. Dat alles relatief rustig is totdat iemand om zijn hulp, ervaring of mening vraagt. Die leidinggevende kan zijn denkkracht, expertise en creativiteit volledig inzetten voor dat waar hij zelf aan werkt. En de mensen in zijn team ook, want er wordt vertrouwd op hun expertise, hun overwegingen, hun keuzes. Gaat het toch eens mis, dan beschikken de leidinggevende en zijn team over voldoende energie, creativiteit en betrokkenheid om het samen op te lossen.

En zijn mensen zijn daardoor tot veel meer in staat

Natuurlijk zijn er mensen die om wat voor reden dan ook bepaalde kaders nodig hebben. Die mag een leidinggevende zeker geven. Maar dat doet hij ter ondersteuning en niet vanuit wantrouwen. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers tot heel veel in staat zijn als ze over de nodige hulpmiddelen (resources) beschikken. Laat een van de belangrijkste hulpmiddelen voor een medewerker nu juist de steun van de leidinggevende zijn. In de vorm van erkenning, mentale ondersteuning, luisteren om te begrijpen en vertrouwen geven.

Kortom: vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Lukt het een leidinggevende om vanuit vertrouwen te werken en zijn team de kans te geven om dingen op te lossen? Desnoods met vallen en opstaan – daar heeft iedereen dan namelijk energie voor over? Dan merkt hij dat dit vrijer, ontspannener en rustiger voelt. Voor hemzelf, maar ook voor iedereen om hem heen. Op het werk en privé.